Описание

АЖИЛЕС ЕООД  изработва и продава дървен материал за строителната индустрия и други приложения – греди,ребра, дъски, летви с качество, ламперия, гарантирано от строг контрол, екобрикети , изрезки . Грижа за околната среда при извличане и преработка на дървения материал. Висока функционалност и лесна приложимост. Индивидуален обхват на приложение и дизайн.

Троян, местност Белишки Орешак

телефон за връзка:0887388509